Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Bombo

  Cũng như đội ngũ lao động,cơ sở vật chất kỷ thuật là yếu tố quan trọng trong quá trình phục vụ khách, gốp phần...

Five First 4 Star Hotels in Central of District 1

3Nowadays, the demand for hotel rooms in Ho Chi Minh city is increasing very fast, and hotels in the center of District 1 are...

Giữa khách nam và khách nữ có sự khác biệt trong khả năng quay...

  Giữa khách nam và khách nữ có sự khác biệt trong khả năng quay lại. Trong đó, tỷ lệ khách nữ sẽ quay lại...

Thâm nhập thị trường khách sạn du lịch Cần Thơ

  Thâm nhập thị trường được gắn với việc làm thế nào khai thác được vị trí hiện tại của doanh nghiệp trong khu vực...

Đi Cần Thơ như thế nào?

Bạn có thể đi máy bay hoặc xe khách tới Cần Thơ. Từ sân bay Cần Thơ về trung tâm hoặc bến Ninh...

Tính tổng hợp của sản phẩm du lịch

  Tính tổng hợp của sản phẩm du lịch biểu hiện trước hết là sản phẩm du lịch kết hợp các loại dịch vụ du lịch...

1 SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH:

Bên cạnh, nhiều hoạt động du lịch như bơi thuyền, lặn, đi bộ, trượt tuyết, kinh doanh mua bán ở các khu du lịch...

Tham Quan Tuyến Bàu Chim

Thời điểm tham quan tốt nhất là từ 06g00– 09g00, 15g00– 18g00. Đối với tuyến đặc thù này phụ thuộc rất nhiều vào...

Môi trường nước ở Vườn quốc gia Cát Tiên

        Nước thải sinh hoạt cần được thu gom và đưa qua hệ thống xử lý như bể lắng, lọc trước khi chảy ra...

Khái quát về thị trường du lịch trong và ngoài nước

  Ngày nay, du lịch là một nhu cầu quan trọng trong đời sống văn hoá – xã hội của con người. Nó đã được...

Latest article

Five First 4 Star Hotels in Central of District 4

3Nowadays, the demand for hotel rooms in Ho Chi Minh city is increasing very fast, and hotels in the center of District 1 are...

Five First 4 Star Hotels in Central of District 3

3Nowadays, the demand for hotel rooms in Ho Chi Minh city is increasing very fast, and hotels in the center of District 1 are...

Five First 4 Star Hotels in Central of District 2

3Nowadays, the demand for hotel rooms in Ho Chi Minh city is increasing very fast, and hotels in the center of District 1 are...