Tâm lý khách du lịch theo giới tính

ü Khách du lịch là nữ: -        Có độ nhạy cảm, đa cảm, tinh tế, tế nhị. -        Sành ăn - tính toán tiền ăn nhanh và...

Phương hướng phát triển của khách sạn Ninh Kiều, Cần Thơ

  Khách sạn nhận định phương châm hoạt động của mình là dựa trên thị hiếu và thời cơ do đó từ việc nhìn...

Thông tin về chuyến du lịch ở Quảng Ngãi

Thứ nhất, tiêu chí số lần đến Quảng Ngãi của du khách. Trong 83 mẫu khảo sát, có tới 81,93% trả lời rằng đây...

Tăng cường xúc tiến quy hoạch, đầu tư vào lĩnh vực du lịch ...

Thứ nhất đối với quy hoạch Đối với những án có tiến độ chậm, cần xúc tiến công việc hơn nữa để không bị quá...

Những điều đáng lưu ý khi phát triển du lịch ở Cố Đô Huế

Có thể thấy rằng, ngành Du lịch nước ta nói chung và Huế nói riêng, cần tham khảo và học tập các nước...

Hoạt động du lịch quốc tế những năm gần đây

Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay có nhiều hạn chế, chúng ta cần xác định Việt Nam chủ yếu...

Sự giảm tỷ lệ tăng trưởng chung của du lịch quốc tế toàn...

        Về tỷ trọng giữa các khu vực mặc dù có sự tăng trưởng mạnh ở khu vực Châu Phi nay do xuất phát...

Giới thiệu về khách sạn sông Nhuệ 1

Qua chương 2, chúng ta đã được giới thiệu sơ bộ về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu bộ máy...

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bộ phận tiệc của khách sạn...

Trong kinh doanh dịch vụ thì yếu tố con người đóng vai trò trọng yếu, nó quyết định cơ bản đến chất lượng...

Tiềm năng phát triển du lịch quốc tế của tỉnh Quảng Ngãi

Điều kiện tự nhiên Quảng Ngãi là tỉnh cực Nam của vùng du lịch Bắc Trung Bộ nằm trong khoảng từ 14032'40"B - 15025'B vĩ...

Latest article

Five First 4 Star Hotels in Central of District 4

3Nowadays, the demand for hotel rooms in Ho Chi Minh city is increasing very fast, and hotels in the center of District 1 are...

Five First 4 Star Hotels in Central of District 3

3Nowadays, the demand for hotel rooms in Ho Chi Minh city is increasing very fast, and hotels in the center of District 1 are...

Five First 4 Star Hotels in Central of District 2

3Nowadays, the demand for hotel rooms in Ho Chi Minh city is increasing very fast, and hotels in the center of District 1 are...