Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Bombo

0
14

 

Cũng như đội ngũ lao động,cơ sở vật chất kỷ thuật là yếu tố quan trọng trong quá trình phục vụ khách, gốp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Du khách hài lòng với sự phục vụ của nhân viên không có ý nghĩa là họ cũng hài lòng nếu như cơ sở vật chất kỷ thuật của khách sạn không đáp ứng được nhu cầu của họ,cơ sở vật chất kỷ thuật vừa phục vụ nhu cầu của khách, vừa quyết định đến phương thức tổ chức lao động trong khách sạn ảnh hưởng đến việc bố trí, phân công lao động giữa các bộ phận. Tuỳ theo quy mô, mức độ hiện đại của cơ sở vật chất kỷ thuật mà có phương thức tổ chức lao động hợp lý, điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn theo phương hướng này, khách sạn phải không ngừng nâng cao trang thiết bị phục vụ cho phù hợp với từng thời điểm để nâng cao mức độ tiện nghi của khách sạn thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách.

Việc hoàn thiện cơ sở vật chất kỷ thuật trong khách sạn cũng là một yếu tố cần thiết giúp cho nhân viên khách sạn có những điều kiện dể dàng khi phục vụ khách chẳng hạn như việc trang thiết bị cho bộ phận phục vụ thêm các xe đẩy để giúp cho việc vận chuyển các dụng cụ, đồ ăn hợp lý hơn, nhân viên tiếp kiệm được sức lao động ,hay trang bị thêm cho nhân viên phục vụ nhà hàng các tủ phục vụ, tủ dự trữ thức ăn… Vì vậy khách sạn cần đảm bảo cho nhân viên những điều kiện làm việc tốt trên cơ sở trang bị thên các thiết bị, dụng cụ thích hợp với công việc của nhân viên, đồng thời phải đảm bảo sự đồng bộ với cơ sở vật chất kỷ thuật trong khách sạn. Tất nhiên, những điều này phải được dựa trên tình hình thực tế của khách sạn hiện nay về tình hình khách, quy mô mở rộng của khách sạn trong thời gian đến.

Như vậy để hoàn thiện cơ sở vật chất kỷ thuật trong khách sạn phải hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho khách và hoàn thiện các trang thiết bị dụng cụ cho nhân viên. Khách sạn cần cân nhắc để lựa chọn hoàn thiện cái nào trước, cái nào sau, cái nào là thích hợp với tình hình hiện thời. Để nâng cao chất lượng phục vụ thì cần phải hoàn thiện các trang thiết bị, dụng cụ làm việc của nhân viên hiện tại là chưa cần thiết thì phải hoàn thiện cơ sở vật chất kỷ thuật phục vụ khách trước, bởi đây là bộ mặt của khách sạn là sản phẩm mà khách sạn đưa ra kinh doanh phục vụ du khách nên phải đảm bảo chất lượng hấp dẫn được du khách.