Giới thiệu về khách sạn sông Nhuệ 1

0
18

Qua chương 2, chúng ta đã được giới thiệu sơ bộ về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu bộ máy tổ chức, khả năng kinh doanh cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và đặc biệt là chất lượng dịch vụ tiệc của khách sạn Sông Nhuệ trong 2 năm 2004 và 2005. Trong 2 năm vừa qua thì kết quả hoạt động kinh doanh là tương đối tốt, kết quả này được đánh giá là đã có sự lớn mạnh. Song sự lớn mạnh đó chỉ đem để so sánh với kế hoạch và chỉ tiêu đặt ra của khách sạn, còn nếu đem so sánh với các đơn vị hoạt động trong khu vực thì còn rất khiêm tốn. Bởi vậy, trong chương này ngoài việc giới thiệu về thực trạng chất lượng dịch vụ nói chung cũng như dịch vụ tiệc của khách sạn Sông Nhuệ nói riêng thì em còn giới thiệu về những kết quả mà khách sạn đã đạt được trong 2 năm vừa qua, những tồn tại và nguyên nhân của sự tồn tại làm căn cứ cho em đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc của khách sạn (ở chương 3). Từ đó giúp cho chất lượng dịch vụ nói chung và chất lượng dịch vụ tiệc nói riêng cũng như hiệu quả kinh doanh của khách sạn Sông Nhuệ ngày càng được nâng cao.

Qua quá trình trực tiếp lao động tại các bộ phận của khách sạn Sông Nhuệ và đặc biệt là bộ phận tiệc, em đã có được sự hiểu biết thực tế về chất lượng dịch vụ tại khách sạn nói chung và bộ phận tiệc nói riêng. Trong đó hiểu biết được những ưu điểm, đồng thời cả những nhược điểm của khách sạn. Kết hợp với vốn kiến thức đã được học ở nhà trường em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến để góp phần xây dựng khách sạn Sông Nhuệ ngày một hoàn thiện hơn và trở thành một địa điểm tin cậy để khách hàng thường xuyên lui tới.