Môi trường nước ở Vườn quốc gia Cát Tiên

0
38

        Nước thải sinh hoạt cần được thu gom và đưa qua hệ thống xử lý như bể lắng, lọc trước khi chảy ra sông qua hệ thống cống ngầm.

c) Môi trường không khí

        Trước tiên luôn đặt công tác bảo vệ rừng lên hàng đầu, trồng rừng trong và xung quanh khu vực Vườn, thông qua các dự án, tổ chức hỗ trợ tài chính, nhân lực, quản lý tốt chất lượng nguồn nước mặt vì đây là 2 yếu tố quan trọng nhằm tạo nên không khí trong lành mát mẻ cho khu vực khai thác. Một ưu thế của Vườn hiện nay là do địa thế có sông ngăn cản nên Vườn có thể kiểm soát việc du khách không được phép mang các loại xe có động cơ sang Vườn, điều này hạn chế được rất nhiều tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Bãi đậu xe của Vườn rất rộng, nằm phía bên ấp 4 – xã Nam Cát Tiên.

d) Đa dạng sinh học

        Các tuyến DLST trong Vườn cần lập hành lang bảo vệ những khu vực nhạy cảm, không phải nơi nào du khách cũng được đến khám phá. Số lượng mỗi lần vào rừng được chia ra thành nhiều tốp nhỏ và đi theo nhiều hướng khác nhau, không tập trung làm ảnh hưởng đến cuộc sống của sinh vật cũng như giẫm đạp lên thảm thực vật.

        Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học cho du khách và người dân địa phương.

e) Đối với văn hóa – xã hội

        Tuyên truyền giáo dục để tăng sự hiểu biết của tất cả các đối tượng tham gia du lịch về tập quán của mỗi cộng động, giá trị văn hóa, tín ngưỡng.

        Chú trọng giải quyết việc làm cho người dân địa phương, hỗ trợ một số hoạt động nhằm tạo thu nhập cho kinh tế hộ gia đình thông qua việc tổ chức đào tạo cho người dân tham gia các hoạt động du lịch như tiếp tân, phục vụ, hướng dẫn viên, chăm sóc cây cảnh.

        Phát triển DLST tại Vườn Quốc gia Cát Tiên có vai trò khuyến khích hoạt động phát triển DLST của các khu bảo tồn thiên nhiên, VQG khu vực Đông Nam Bộ bởi cùng chung những đặc điểm về đa dạng sinh học, địa hình, khí hậu, vị trí địa lý, đối tượng khách.

        Đề tài thực hiện được việc kháo sát tình trạng khai thác DLST, nguồn nhân lực, vật lực của Vườn cũng như các hộ dân vùng lân cận. Xác định thuận lợi và khó khăn của Vườn cũng như trung tâm DLST & GDMT, khảo sát nhu cầu của khách đến đây để từ có những giải pháp đối ứng. Khi đã có giải pháp, ta tiến hành ước tính số lượng khách tăng, một số chi phí đầu tư, mọi phát triển đều dựa trên nguyên tắc bảo đảm môi trường sinh thái không bị tổn hại. Đề tài đã phân tích thực trạng khai thác du lịch ở VQG Cát Tiên, các hoạt động quảng bá hiện có của Vườn, tình hình liên kết của trung tâm DLST & GDMT với các cơ quan khác. Khảo sát các hộ dân vùng đệm có chấp nhận liên kết với Vườn để phát triển du lịch sinh thái nơi đây không? Và nhận được kết quả khả quan là có đến 80% đồng ý. Phân tích các thuận lợi và khó khăn hiện có của Vườn để từ đưa ra một số đề xuất giải pháp.