Những địa danh nổi tiếng tại thành phố Huế

0
59

Sau ngày tuyên bố độc lập (ngày 2 tháng 9 năm 1945), Chính phủ lâm thờiViệt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tiến hành kiện toàn lại bộ máy quản lý nhà nước,sắp xếp lại lại các đơnvị hành chính trong cả nước. Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 củaChủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam quy định Hà Nội,Hải Phòng,Nam Định,Vinh,Huế,Đà Nẵng,Đà Lạt,Sài Gòn đều đặt làm thành phố.Thành phố Hà Nội được đặt trực tiếp dưới quyền của Chính phủTrung ương, còn các thành phố khác đều thuộc quyền của các Kỳ. ở mỗi thành phố đặt cơ quan Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban hành chính thành phố, Uỷ ban hành chính khu phố… Đầu năm 1946, Chính phủ Việt Nam giải tán các cấp hành chính châu, quận, phủ, tổng; thành lập chính quyền bốn cấp từ bộ đến tỉnh – thành phố, huyện, xã (bãi bỏ cấp kỳ, thay vào đó là cấp bộ).

Giai đoạn từ năm 1954-1975: sau khi thành lập chính phủViệt Nam Cộng Hoà và ban hành hiến pháp, tổng thốngNgô Đình Diệm đã tiến hành xây dựng bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở, đồng thời tiến hành cải tổ nền hành chính ở các địa phương. Theo tinh thần tờ Dụ số 57A ngày 24 tháng 10 năm 1956 với chính phủ Việt Nam Cộng Hoà,thị xã Huếlà đơn vị hành chính ngang cấp với tỉnh Thừa Thiên, tuy tỉnh lị Thừa Thiên đặt ở Huế. Mô hình này chỉ tồn tại đến năm 1975

Ngày 24 tháng 8 năm 2005,Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định số 209mban hành quyếtđịnh s209/2005/QĐ -TTG, theo đó, thành phố Huế được nâng từ đô thị loại 2 lên đô thị loại 1 nhưng không trực thuộc trung ương mà trực thuộc tỉnhThừa Thiên Huế.

Sau khi Huế được công nhận là đô thị loại 1, ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang lập đề án đưa cả tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 30/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 143/2007/QĐ -TTg phê duyệt đề án xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival.

Theo đó, đề án có mục tiêu chung là xây dựng thành phố Festival mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế với đặc trưng của Việt Nam; đưa Huế trở thành thành phố du lịch trong mối gắn kết hài hòa với thành phố Festival, làm động lực phát triển kinh tế, góp phần đắc lực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên – Huế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Để thực hiện đề án, ngoài nguồn vốn đầu tư cho các dự án của Trung ương trên địa bàn, hằng năm ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ đầu tư thực hiện một số công trình quan trọng trong mục tiêu xây dựng thành phố Festival.

Kiến trúcở Huế phong phú và đa dạng: có kiến trúc cung đình và kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo và kiến trúc đền miếu, kiến trúc truyền thống và kiến trúc hiện đại… Những công trình kiến trúc công phu, đồ sộ nhất chính làQuần thể di tích Cố đôHuếhayQuần thể di tích Huế.Đó là những di tích lịch sử – văn hoá do triềuNguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 trên địa bàn kinh đôHuếxưa; nay thuộc phạm vi thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnhThừa Thiên -Huế,Việt Nam.