Du Lịch

Quan hệ giữa du lịch sinh thái và cộng đồng địa phương

        Trước hết, ngoài những hấp dẫn về tự nhiên đới với khách du lịch, thì vai trò của cộng đồng địa phương cũng không thể xem nhẹ trong việc thu hút khách với những yếu tố chính về văn hóa xã hội, bao gồm:

  • Truyền thống địa phương
  • Lịch sử địa phương và những di sản văn hóa bản địa
  • Kiến trúc
  • Các món ăn địa phương
  • Hàng thủ công
  • Nghệ thuật, âm nhạc
  • Tôn giáo, ngôn ngữ
  • Cách sống
  • Trang phục, phong tục, truyền thống.

Trong những yếu tố này, 5 yếu tố đầu có xu hướng được khách du lịch coi là quan trọng hơn. Mặc dù khách du lịch sinh thái quan tâm nhiều đến môi trường tự nhiên, song không thể loại trừ mong muốn tham quan, hiểu biết các vấn đề văn hóa –xã hội của cộng đồng địa phương. Thêm vào đó, địa phương lại là nơi đáp ứng các nhu cầu của khách như: nơi ăn nghỉ, tiện nghi, các phương tiện giải trí, các dịch vụ cần thiết, và ngay cả nguồn nhân lực phục vụ khách trong đó có cả lòng hiếu khách v.v…

        Như vậy, khách dulịch đến địa phương thăm quan,dù là môi trường tự nhiên, thì vẫn có những quan hệ và tác động đến cộng đồng địa phương. Đó là những tác động về văn hóa – xã hội –những ảnh hưởng mang đến cho cộng đồng địa phương do kết quả của mối quan hệ qua lại với khách.

You may like