Thâm nhập thị trường khách sạn du lịch Cần Thơ

0
18

 

Thâm nhập thị trường được gắn với việc làm thế nào khai thác được vị trí

hiện tại của doanh nghiệp trong khu vực thị trường một cách thành công hơn. Điều này có thể thực hiện trên cơ sở phân đoạn thị trường rõ ràng, xác định một chiến lược định vị rõ nét và ứng dụng tốt các nhân tố của marketing hỗn hợp, tham gia phân chia thị trường của đối thủ cạnh tranh. Hai khía cạnh duy trì khách hàng và tăng tần số sử dụng là đặc biệt quan trọng. Chiến dịch duy trì khách hàng nhằm giữ khách hàng là những giải pháp nghiệp vụ. Nó có thể được trợ giúp bằng việc sử dụng các thiết bị như các chương trình tin nhanh thường kỳ và các câu lạc bộ khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp thường xuyên hơn.

 

Phát triển sản phẩm mới

 

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới trong kinh doanh là lĩnh vực nghiên cứu

mới. Cụ thể, doanh nghiệp có thể áp dụng các cấp độ mới từ thấp đến cao như sau:

 

– Cải tiến sản phẩm hiện có: Trên cơ sở các dịch vụ hiện có, tìm cách nâng cao chất

lượng hoặc thay đổi cách cung cấp, gia tăng lợi ích của dịch vụ nhằm thỏa mãn tốt hơn khách hàng với doanh nghiệp, khách sạn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao trình độ nhân viên để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

– Bắt đầu kinh doanh: Để thỏa mãn tốt hơn khách hàng, doanh nghiệp đưa thêm

dịch vụ mới vào danh mục sản phẩm của mình. Đây là hướng phát triển sản phẩm mới rất phổ biến. Khách sạn bổ sung thêm các dịch vụ ngoại vi mới như: Dịch vụ

giải trí, thể thao¼