Vì sao khách quốc tế thích du lịch Lâm Đồng

0
17

Khách quốc tế:Lượng khách du lịch quốc tế đến Lâm Đồng trong 5 năm qua (2005 – 2010) đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 10,85%/năm. Số liệu thống kê cho ta thấy lượng khách quốc tế đến Lâm Đồng có tăng nhưng không được cao và ổn định doảnh hưởng bối cảnh chung về các dịch bệnh, thiên tai và ảnh hưởng của các cuộc khủng bố từ năm 2006 – 2008 trên toàn cầu.

        Bên cạnh đó, đáng chú ý là cơ cấu khách quốc tế trong tổng lượng khách đến du lịch Lâm Đồng có dấu hiệu giảmnhẹ dầntừ 100,6 ngàn lượt khách năm 2005, chỉ còn 97 ngàn lượt vào năm 2006, sau đó trong 3 năm liên tiếp từ năm 2007 – 2009 chỉ đạt mức 120 đến 130 ngàn lượt khách mà thôi, so với tiềm năng du lịch của tỉnh thì khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của chúng ta chưa được cao.

        Số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch quốc tế đến Lâm Đồng tăng 2,3 ngày năm 2005 lên 2,4 ngày năm 2010. Tuy vậy, vẫn còn thấp hơn so với các thành phố và địa phương khác trong cả nươc như Thành phố Hồ Chí Minh (3,5 ngày), Hà Nội (3,1 ngày)…

Bảng 2.3:Lượng khách du lịchquốc tếđến Lâm Đồng giai đoạn 2005 – 2010

Năm

Khách quốc tế

Số lượng

% tăng so với cùng kỳ năm trước

2005

100,6

16,97%

2006

97

– 3,57%

2007

120

23,71%

2008

120

0%

2009

130

8,33%

2010

163,5

25,77%

Đơn vị tính: Ngàn lượt khách

(Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng)

Biểu đồ 2.3:Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa lượng kháchquốc tếvà tốc độ tăng trưởng hàng năm giai đoạn 2005 – 2010

        Kết quả phân tích thị trường các năm qua cho ta thấy những thị trường khách du lịch quốc tế chủ yếu đến Lâm Đồng gồm có Pháp, Mỹ, Anh, Hà Lan, Singapore…